Publikácie

Prehľad publikačnej činnosti

ADC – VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH (1)

Manufacturing technology of composite materials – principles of modification of polymer composite materials technology based on polytetrafluoroethylene / Anton Panda … [et al.]  – 2017.In: Materials. Vol. 10, no. 4 (2017), p. 1-20. – ISSN 1996-1944[PANDA, Anton – DYADYURA, Kostiantyn – VALÍČEK, Jan – HARNIČÁROVÁ, Marta – ZAJAC, Jozef – MODRÁK, Vladimír – PANDOVÁ, Iveta – VRÁBEL, Peter – NOVÁKOVÁ – MARCINČÍNOVÁ, Ema – PAVELEK, Zdeněk]

ADE – VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH (3)

Konstruktionsvorschlag des Lastenbaumastaufzugs / Matej Urbanský, Peter Vrábel  – 2011.In: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi. No. 1 (2011), p. 58 – 62. – ISSN 1802-2812  Spôsob prístupu: http://www.342.vsb.cz/zdvihacizarizeni/zz-2011-1.pdf.[URBANSKÝ, Matej – VRÁBEL, Peter]

Functional model for the examination of deficiencies lift performance and safety equipment / Peter Vrábel, Matej Urbanský  – 2011.In: Zdvihací zařízení v teorii a praxi. No. 1 (2011), p. 37-41. – ISSN 1802-2812  Spôsob prístupu: http://www.id.vsb.cz/zdvihacizarizeni/zz-2011-1.pdf.[VRÁBEL, Peter – URBANSKÝ, Matej]

ADE003 [166230] Service performance measurement regarding the technology object management / Anton Panda, Peter Vrábel  – 2015.In: Studia i materialy. Vol. 35, no. 1 (2015), p. 55-58. – ISSN 0860-7761[PANDA, Anton – VRÁBEL, Peter]

 

ADF – VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH (3)

Introduction into measurement noise of mechanical systems / Peter Vrábel  – 2011.In: Transactions of the Universities of Košice. Č. 2 (2011), s. 83-88. – ISSN 1335-2334[VRÁBEL, Peter]

Riadenie inovácií a jeho riziká / Anton Panda, Peter Vrábel, Marcel Behún  – 2016.In: Transfer inovácií. Č. 33 (2016), s. 28-30. – ISSN 1337-7094  Spôsob prístupu: http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/33-2016/pdf/028-030.pdf.[PANDA, Anton – VRÁBEL, Peter – BEHÚN, Marcel]

Implementácia controllingu pri správe objektov / Anton Panda, Peter Vrábel, Marcel Behún  – 2017.In: Transfer inovácií. Č. 35 (2017), s. 82-84. – ISSN 1337-7094  Spôsob prístupu: http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/.[PANDA, Anton – VRÁBEL, Peter – BEHÚN, Marcel]

 

AED – VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH, MONOGRAFIÁCH (1)

Kvalita a dizajn stavby strojov z priemyselného pohľadu / Peter Vrábel  – 2011. – 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Bezpečnosť – Kvalita – Spoľahlivosť : 5. medzinárodná vedecká konferencia : zborník. – Košice : TU, 2011 S. 347-351. – ISBN 978-80-553-0612-4 [VRÁBEL, Peter]

 

AFA – PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH (6)

Determining the level of services for the given objects / Peter Vrábel, Anton Panda  – 2016.In: Development Technology  Manufacturing Engineering 2016. – Poznaň : IBEN Gorzow Wlkp., 2016 P. 204-207. – ISBN 978-83-64249-40-2 [VRÁBEL, Peter – PANDA, Anton]

Construction of  industrial machines and their impact on people. / Peter Vrábel, Anton Panda, Marcel Behún  – 2016.In: Security Work Environment. – Poznaň : ISRE, 2016 P. 62-67. – ISBN 978-83-64249-47-1 [VRÁBEL, Peter – PANDA, Anton – BEHÚN, Marcel]

Informatization of building maintenance planning and management / Peter Vrábel, Anton Panda, Marcel Behún  – 2016.In: Borderlands Production. – Gorzow : IBEN, 2016 P. 111-115. – ISBN 978-83-64249-57-0[VRÁBEL, Peter – PANDA, Anton – BEHÚN, Marcel]

Formation of the program module for technical passport / Peter Vrábel, Anton Panda, Marcel Behún  – 2017.In: Devices and technologies in the environment. – Poznaň : ISRE Gorzow Wlkp., 2017 P. 11-14. – ISBN 978-83-64249-65-5[VRÁBEL, Peter – PANDA, Anton – BEHÚN, Marcel]

Monitoring of technical condition of objects for the purposes of cost management / Anton Panda, Peter Vrábel  – 2017.In: Devices and technologies in the environment. – Poznaň : ISRE Gorzow Wlkp., 2017 P. 34-38. – ISBN 978-83-64249-65-5[PANDA, Anton – VRÁBEL, Peter]

Structure of facility management according to the required services / Peter Vrábel, Anton Panda, Marcel Behún  – 2017.In: Border Technology 2017. – Gorzów : ISRE, 2017 P. 94-99. – ISBN 978-83-64249-69-3[VRÁBEL, Peter – PANDA, Anton – BEHÚN, Marcel]

 

AFB – PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH (2)

AFB001 [167649] Zavádzanie inovácií a ich riadenie / Anton Panda, Peter Vrábel  – 2015.In: Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2015. – Košice : TU, 2015 S. 1-4. – ISBN 978–80–553–2255–1[PANDA, Anton – VRÁBEL, Peter]

Controlling object maintenance and management / Anton Panda, Peter Vrábel  – 2016.In: Trendy a inovativne prístupy v podnikových procesoch. – Košice : TU, 2016 S. 1-4. – ISBN 978–80–553–3018–1  Spôsob prístupu: http://www.sjf.tuke.sk/umpadi/taipvpp/2016/index.files/files/04_Panda_Vrabel_Controlling_Object_Maintenance.pdf.[PANDA, Anton – VRÁBEL, Peter]

 

AFC – PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH (2)

Prezentácia priebehu dynamického momentu a hladiny hlučnosti mechanickej sústavy / Peter Vrábel  – 2011.In: Sborník referátů : 52. konference kateder částí a mechanizmů strojů s medzinárodní účastí : 6. – 9.9.2011, Ostravice. – Ostrava : Vysoka škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011 P. 302-305. – ISBN 978-80-248-2450-5[VRÁBEL, Peter]

Appropriateness applications flexible coupling to the experimental measurments / Peter Vrábel, Pavol Čopan  – 2012.In: Inżynier 21 wieku : 2 międzynarodowa konferencja studentów oraz młodych naukowców : 30 listopada 2012, Bielsko-Biała. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012 P. 223-230. – ISBN 978-83-63713-23-2 [VRÁBEL, Peter – ČOPAN, Pavol]