Aktuálne sa venuje verejnému sektoru plánovanie, hospodárenie a verejné obstarávanie. Riešim efektívnosť údržby a navrhujem zlepšenie procesu riadenia či kontroly. Zaoberám sa o zvýšenie informovanosti o nákladoch a stave majetku v organizácií. Mám skúsenosti s riadením národné rozvojové projektu pre študentov (AZU). Riešil som vytváranie vzdelávacieho programu a stratégií..